Kozioł złotomedalowy waga parostków 728 g. pozyskany przez duńskiego myśliwego w dniu 12.05.2003 r.